Chảo

Chảo: Tập hợp các loại chảo to nhỏ, đáy từ, chống dính hoặc không chống dính với các chất liệu như inox, nhôm, gang chính Hãng loại tốt

Chuyển lên trên